Welcome to the comparator reports webpage.

Here you will find updated information on access to modern pharmacological therapy within different therapeutic areas.

New reports

 

 
Rapport införande av SOS riktlinjer i cancervården 171121

Socialstyrelsen har beskrivit sex kvalitetsområden som ska utgöra en vägledning för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (1-2). Patienter förväntar sig att få en god vård och att denna vård finns lätt tillgänglig. Områdena har alla koppling till och krav i befintliga lagar.

Get a copy (pdf)